Εκπαίδευση Google My Business

Get course
Enrolled: 364 students
Duration: 1 Εβδομάδα
Lectures: 14
Video: 1:30 Ωρα
Level: Αρχάριο

1. Εισαγωγή

1
1.1 Εισαγωγή vol #1
01:05
2
1.2 Εισαγωγή vol #2
01:18
3
1.3 Εμφάνιση Επιχείρησης
02:10

2. Εκπαίδευση Κατηγοριών

1
2.1 Home
04:31
2
2.2 Posts
07:19
3
2.3 Info
10:30
4
2.4 Info part 2
03:14
5
2.5 Menu
03:46
6
2.6 Insights
02:44
7
2.7 Reviews
02:30
8
2.8 Message & Photo
03:16
9
2.9 Website
04:10
10
2.10 Settings
05:14

3. Επίλογος - Χρήσιμα Tips

1
3.1 Tips & Tricks
05:45
Price:
€158
Scroll to Top