Εκπαίδευση Google Analytics

Get course
Enrolled: 279 students
Duration: 4 Εβδομάδες
Lectures: 41
Video: 6 Ώρες
Level: Κανονικό

1. Εισαγωγή

1
1.1 Εισαγωγή Google Analytics
03:30
2
1.2 Δημιουργία Λογαριασμού
09:14
3
1.3 Σελίδα Admin
11:53

2. Αρχική Σελίδα

1
2.1 Στατιστικός Πίνακας
07:05
2
2.2 Στατιστικός Πίνακας vol.2
04:55
3
2.3 Στατιστικός Πίνακας vol.3
03:21
4
2.4 Χρήσιμες Συμβουλές
02:34

3. Real Time Report

1
3.1 Real Time Report
03:37

4. Audience

1
4.1 Εισαγωγή Audience
03:03
2
4.2 Audience Overview
11:29
3
4.3 Audience Active Users
01:32
4
4.4 Life Time Value
03:14
5
4.5 Cohort Analysis
02:33
6
4.6 Audiences
04:34
7
4.7 User Explorer
01:18
8
4.8 Demographics
01:49
9
4.9 Interests
05:10
10
4.10 Geo
05:38
11
4.11 Behavior
03:55
12
4.12 Behavior vol.2
06:20
13
4.13 Mobile
06:35
14
4.14 Benchmarking
08:22
15
4.15 Locations
03:06
16
4.16 Users Flow
05:38
17
4.17 Συμπέρασμα – Παρατηρήσεις
04:20

5. Acquisition

1
5.1 Acquisition Intro
01:28
2
5.2 Overview
16:09
3
5.3 Google Ads vol.1
01:40
4
5.4 Google Ads vol.2
28:39

6. Behavior

1
6.1 Εισαγωγή
01:23
2
6.2 Overview
03:55
3
6.3 Flow
11:18
4
6.4 Site Speed
10:08
5
6.5 Behavior Ending
11:39

7. Conversions

1
7.1 Εισαγωγή
01:45
2
7.2 Δημιουργία Funnel
10:32
3
7.3 Goals
08:27
4
7.4 Ecommerce
14:19
5
7.5 MultiChannel Funnels
14:03

8. Customization

1
8.1 Customization
06:29

9. Επίλογος

1
9.1 Tips #1
10:59
Price:
€220
Scroll to Top